Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK

  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK
  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK


  Sprzęgło TRANSFLUID jest sprzęgłem hydrodynamicznym. Wirniki pracują jako odśrodkowa pompa hydrauliczna i turbina hydrauliczna.

  Wał wejściowy sprzęgła (strona jednostki napędowej) połączony z wirnikiem pompy, na skutek ruchu obrotowego generuje ruch oleju po krzywiźnie koła pompowego. Powstająca w oleju energia kinetyczna zostaje oddana poprzez koło turbiny na wał wyjściowy sprzęgła.

  Na skuteczność działania wpływa jedynie różnica prędkości (poślizg) pomiędzy pompą a turbiną.

  Na skuteczność działania wpływa jedynie różnica prędkości (poślizg) pomiędzy pompą a turbiną.

  W warunkach normalnej pracy poślizg może wahać się pomiędzy 1,5% (zastosowania dużej mocy) do 6% (zastosowania małej mocy). Sprzęgła TRANSFLUID spełniają przepisy dotyczące wszystkich maszyn odśrodkowych:

  1. przenoszony moment obrotowy jest proporcjonalny do kwadratu prędkości wejściowej

  2. przenoszona moc jest proporcjonalna do sześcianu prędkości wejściowej

  3. przenoszona moc jest proporcjonalna do piątej potęgi zewnętrznej średnicy obiegu

  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK
  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK
  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK
  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK
  Sprzęgło hydrokinetyczne o stałym napełnieniu K CK CCK

  SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE TRANSFLUID Z KOMORĄ OPÓŹNIONEGO NAPEŁNIANIA  W sytuacji maksymalnego napełnienia olejem uzyskuje się niski moment rozruchowy dzięki ograniczeniu go przez sprzęgło hydrokinetyczne do poziomu poniżej 200% nominalnego momentu obrotowego silnika. Istnieje możliwość dalszego obniżenia momentu rozruchowego do 160% nominalnego momentu obrotowego poprzez zmniejszenie napełnienia olejem to z drugiej strony powoduje powstanie poślizgu i wzrost temperatury w sprzęgle hydrokinetycznym. Najwygodniejszym rozwiązaniem technicznym jest zastosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych z komorą opóźnionego napełniania, połączonych z obiegiem głównym poprzez kalibrowane otwory upustowe. Te regulowane z zewnątrz zawory dostępne od rozmiaru 15CK można ustawić na różny czas rozruchu. W położeniu postojowym komora opóźnionego napełniania zawiera część oleju napełniającego, przez co obniżona jest ilość skuteczna w obiegu roboczym i uzyskuje się obniżenie momentu obrotowego, umożliwiając szybkie osiągnięcie przez silnik stałej prędkości pracy, jak gdyby rozruch następował bez obciążenia. Podczas rozruchu olej przepływa z komory opóźnionego napełniania do obiegu głównego w ilości proporcjonalnej do prędkości obrotowej. Zaraz po osiągnięciu przez sprzęgło hydrokinetyczne prędkości nominalnej, cały olej przepływa do obiegu głównego a moment obrotowy przenoszony jest przy minimalnym poślizgu. Przy zastosowaniu pojedynczej komory opóźnionego napełniania stosunek rozruchowego momentu obrotowego do

  nominalnego momentu obrotowego może osiągnąć 150%. Stosunek ten można jeszcze obniżyć do 120% przy zastosowaniu podwójnej komory opóźnionego napełniania, zawierającej większą ilość oleju stopniowo przenoszonego do obiegu głównego podczas fazy rozruchu.

  Rozwiązanie takie jest idealne do zapewnienia niezwykle płynnego rozruchu przy niskim pochłanianiu momentu obrotowego, które to

  typowo jest wymagane dla maszyn o dużej bezwładności oraz dla przenośników taśmowych. Korzyści z zastosowania komory opóźnionego napełniania stają się jeszcze bardziej wyraźne w miarę wzrostu mocy jaka ma być przenoszona. Komora pojedyncza dostępna jest od rozmiaru 11CKpodczas gdy komora podwójna - od rozmiaru 15CCK.

  Schemat sprzęgła

  KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SPRZĘGIEŁ HYDROKINETYCZNYCH

  - bardzo płynny rozruch

  - zmniejszenie poboru prądu w fazie uruchomienia: silnik zostaje uruchomiony przy bardzo niskim obciążeniu

  - ochrona silnika i maszyny napędzanej przed zakleszczeniem i przeciążeniem

  - zastosowanie asynchronicznych silników klatkowych w miejsce silników specjalnych z urządzeniem łagodnego startu

  - wyższe oszczędności energii elektrycznej dzięki obniżeniu wartości szczytowych prądu

  - rozruchowy moment obrotowy obniżony do 120% w wersji z podwójną komorą opóźnionego napełniania

  - taki sam moment obrotowy na wejściu i wyjściu: silnik może przekazywać maksymalny moment obrotowy nawet przy zakleszczeniu się obciążenia

  - pochłanianie drgań skrętnych w przypadku silników spalinowych dzięki obecności płynu jako medium przenoszącego moc

  - możliwość dużej liczby uruchomień nawet w przypadku odwrócenia kierunku obrotów

  - zrównoważenie obciążenia w przypadku napędu z dwoma silnikami: sprzęgło hydrokinetyczne automatycznie dostosowuje prędkość obciążenia do prędkości silników

  - wysoka skuteczność

  - minimalna konieczność obsługi

  - obrotowe uszczelnienia Viton

  - elementy z żeliwa i stali zabezpieczone antykor

  Tabela doboru sprzęgła w odniesieniu do mocy i obrotów silnika napędowego

  Tabela doboru sprzęgła