Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

  Sprzęgło zębate Maina

  sprzęgło zębate Maina


  Sprzęgła zębate full-flex są zalecane do elastycznego połączenia dwóch obracających się wałów celem przekazania momentu obrotowego przy sztywnym układzie skrętnym. Moment obrotowy jest przekazywany z piasty na tuleję a następnie przez współpracujące zęby na połączenia kołnierzowe dwóch piast skręconych zestawem śrub. Sprzęgła zębate są elastyczne (podatne) i umożliwiają kompensację niedokładności ustawienia łączonych wałów. Kompensują one zarówno niedokładności wstępne (posadowienia, wymiarowe i geometryczne urządzeń) ustawienia i niedokładności wtórne wynikające z regulacji w trakcie eksploatacji (ze względu np. na zużycie lub / i temperaturę). Sprzęgła zębate są elastyczne (podatne), ponieważ współpracujące zęby mają możliwość wzajemnego przemieszczania się (wahania-płynięcia, przesuwu) celem kompensacji niedokładności położenia. Możliwość wzajemnego wahania-płynięcia uzyskuje się poprzez współpracę zębów uzębienia zewnętrznego (zęby mają kształt kulisto-beczkowy), i prostego cylindrycznego uzębienia wewnętrznego. Pomiędzy współpracującymi zębami występuje odpowiedni styczny luz międzyzębny. “Oliwkowy” kształt części roboczej zęba i baryłkowatość głowy zęba umożliwiają “pływanie” uzębionej piast względem osi tulei z uzębieniem wewnętrznym przy jednoczesnym przemieszczeniu wzdłużnym i dobrym smarowaniu współpracujących powierzchni uzębienia, co zapobiega powstawaniu koncentracji niekorzystnych naprężeń powierzchniowych na zębach.

  Piasta zęba centrowana jest na zewnętrznej średnicy zębów z zachowaniem odpowiedniego luzu wierzchołkowego tak, że obracające się masy nie generują żadnych wibracji przy przenoszeniu momentu obrotowego przy małych prędkościach. Przy wzroście prędkości obrotowej i / lub wartości momentu obrotowego zęby zazębiają się na bocznych powierzchniach roboczych i przekazują obciążenie przez wszystkie zęby. Zalecane jest wyważenie dynamiczne obracających się elementów - klasa wyważania i dodatkowe wymagania wg. specyfikacji (patrz AGMA 9000 C90) - w przypadku wysokich prędkości obrotowych lub gdy wymaga tego oprzyrządowanie współpracujące czułe na niewyważone elementy. Pojedynczo pracująca piasta zębata z tuleją zębatą (półsprzęgło) może kompensować zarówno niedokładności kątowe jak i poosiowe, dwa współpracujące zazębienia (kompletne sprzęgło) są potrzebne do kompensacji niewspółosiowości (osie są przesunięte względem siebie). Należy pamiętać, że niedokładności kątowe osi, przemieszczenie osiowe, przesunięcie równoległe osi, maksymalna prędkość obrotowa i przenoszony moment obrotowy muszą być zgodne z parametrami każdego sprzęgła, co zapobiegnie uszkodzeniu sprzęgła, lub jego nadmiernemu zbyt szybkiemu zużyciu. Należy ściśle przestrzegać uwag i zaleceń podanych w naszej instrukcji montażu, eksploatacji i konserwacji. Elementy sprzęgła zębatego Maina wykonane są przez kucie kęsów stalowych, obróbkę mechaniczną i cieplną stali AISI 1045, AISI 4140, Nitralloy N/135/135M, które są hartowane i odpuszczane przed obróbką mechaniczną. Celem zwiększenia wytrzymałości sprzęgła (jego parametrów) w niektórych typach sprzęgieł powierzchnie zębów poddawane są po obróbce mechanicznej hartowaniu poprzez obróbkę termiczną lub termiczno-chemiczną i, jeśli jest to wymagane podlegają szlifowaniu. Proces obróbki zawiera najczęściej odpuszczanie, azotowanie gazowe i obróbkę tlenkami azotu. Możliwe jest również przeprowadzenie w fazie końcowej procesów zapobiegających utlenianiu i korozji. Obróbka cieplno-chemiczna tlenkami azotu (NO) może by przeprowadzona na żądanie dla wykonania standardowego sprzęgieł zębatych GO-A ze stali AISI 1045. Oprócz zwiększenia odporności powierzchni na korozję, obróbka zwiększa twardość powierzchniową i odporność na zużycie jak i ogólnie żywotność uzębienia nawet przy pracy na wysokich obrotach i przy występowaniu dużych niedokładności.

  My Image
  My Image
  My Image
  My Image
  My Image
  My Image